VETENSKAP


Min vetenskap handlar om aptitreglering. Den underliggande frågan är vilka mekanismer som styr oss och varför den "goda" mat vi har idag lätt leder till överkonsumtion, övervikt och därmed sammanhängande komplikationer. Är kroppen anpassad till att klara svält, snarare än att klara överflöd? Vi har starka hungersignaler, starka motiverande krafter för att äta då vi är hungriga, men svaga mättnadssignaler. Vi intresserar oss särskilt för mat innehållande socker och fett. Dessa finns idag i 100 procentigt ren form, som vi biologiskt inte är vana vid. Överkonsumtionen beror på två orsaker:
1. Aptisignaleringen 'fungerar' inte.
2. Belöningsystemet aktiveras.

Det senare ligger bakom att maten vi äter idag har egenskaper som liknar njutningsmedel. Det blir ett matberoende i en trestegsraket, först en ökad konsumtion 'kom tillbaka', därefter oro och abstinens om vi inte får maten och i tredje steget en hyperkänslighet och ångest. Beskrivningen gäller främst socker och sött. Fett har inte samma förmåga att starta ett beroende, därför att fett ensamt är mättande och framkallar illamående. Vi har emellertid funnit att fettrik kost leder till minskad nervcellsnybildning i hippocampus, där minnesfunktionen finns. Slutsatserna är att de nya dieterna med mycket fett påverkar hjärnan negativt. Vi vill studera effekten av olika dieter vidare. Vi har också funnit nya ämnen som minskar aptiten. Vi har bland hittat att komponenter från gröna blad ger mättnad.


Vårt forskningsprogram innebär:
1. Att utveckla och förstå effekten av spenatextrakt på kroppsvikt, aptit och energibalans.
2. Att utveckla spenatextrakt till en produkt för viktkontroll och förbättrad hälsa.
3. Att studera effekten av olika dieter på hippocampus och minnesfunktion.
4. Att studera effekten av gröna blad på livslängd och hjärnans kognitiva funktion.

I min forskning har jag haft följande doktorander till hjälp: Anita Larsson, Ruidong Duan, Jie Mei, Maria Sörhede Winzell, Catarina Rippe, Karin Berger samt Andreas Lindqvist, som disputerat för medicine doktorsgraden.

För närvarande har jag en forskargrupp bestående av Rickard Köhnke, Linnea Svensson, Caroline Montelius och Karolina Gustafsson.

Mina medarbetare är följande personer: Mona Landin Olsson, Per-Åke Albertsson, Hans-Erik Åkerlund, Sinan Emek, Malin Olbe, Gösta Lilius, Björn Weström, Stefan Pierzynowski, Ingegerd Sjöholm, Marilyn Rayner samt Patrik Brundin.

Forskningen stöds av Medicinska Forskningsrådet, Fysiografiska Sällskapet och Medicinska Fakulteten/Landstinget, Region Skåne samt Vinnova.