ÖVRIGA INTRESSEN

Musik

Jag spelar flera instrument. Tillsammans med familjen spelar vi blockflöjt. Min familj består av Alexandra, Elin, Ingrid och Per-Åke. Vi spelar många olika instrument i olika kombinationer. Mest är det renässansmusik och barockmusik. Jag spelar orgel/piano i kyrkan. Jag spelar också med i en blockflöjtsgrupp, som heter De rekorderliga samt i olika grupper hemma. Jag spelar allt från renässansmusik till modernt.

Humor

Humor är min viktigaste hjälpmaskin. Utan den hade jag gått under för längesedan. Jag skriver ner allt roligt som sägs. Min dotter Elin och jag har ritat en bok med skämt från vardagen. Den heter Familjekonversation

Sällskap

Jag är med i Kungliga Fysiografiska Sällskapet, som är en vetenskaplig klubb där vi träffas och hör på föredrag, i Österlenakademin, där vi pratar kultur för kropp och själ, i Lund-Nevers sällskapet, där vi pratar franska och äter franskt, i Kvinnliga akademikers förening, där vi minns de modiga kvinnor som bredde vägen för oss i akademien, i Läkare mot Kärnvapen, mest för att jag tror på en god värld, men vi måste jobba för det. Jag är också med i Soroptimistklubben i Lund, en klubb för kvinnor, där vi träffas en kväll varje måndag, äter god mat, har fantastiska samtal och lyssnar på intressanta föredrag. Jag är även med i 1.5 miljoners klubben, en kvinnoklubb med temat Kvinnor och Hälsa. Viktigt att kvinnor stödjer varandra. Jag är även med i Veterankapellet, där vi spelar tillsammans så som vi en gång gjorde i Akademiska Kapellet vid Lunds Universitet.