Jag är professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Lunds Universitet. I min forskning intresserar jag mig för aptitreglering och energibalans. I min undervisning föreläser jag för blivande läkare i cellbiologi och fysiologi. Jag håller föredrag om det vi äter, biologin och hur den krockar med vårt moderna liv.

Jag är författare till flera böcker. Mitt fritidsintresse är musik och jag spelar med min familj. Jag tycker om humor och att skratta. Jag är med i olika sällskap, med intresse för vetenskap, mat, Frankrike.

You are what you eat: Food tips for a healthy lifestyle

Professor Charlotte Erlanson-Albertsson from the Faculty of Medicine at Lund University explains what and when we should eat to live long and healthy lives.

Publicerades den 10 dec. 2015

Mat och motion.

Vad ska man äta? Vardagsmotion - vad betyder det? Filmen vill hjälpa att reda ut begreppen, alla rykten om kroppen, maten och motionen.

Publicerades den 30 okt. 2011